top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Çok sayıda intramural miyom varsa, miyomektomi değil embolizasyon yapılmalıdır"

Miyomektomi hangi hastalarda zor, hangilerinde kolaydır?

Miyomektomi, genel anestezi altında rahimdeki miyomların ameliyatla teker teker dışarı alınmasına dayanır. Miyomektomi, genellikle karından açık cerrahi şeklinde yapılır, ancak laparoskopik ya da histeroskopik olarak da uygulanabilir. MR tetkikinde rahimde bir tane ya da yüzeyel yerleşimli birkaç tane miyom saptanmışsa, miyomektomi uygun bir tedavi yöntemi olabilir. Ancak miyom sayısı arttıkça ameliyat güçleşir, riskler artar, tekrarlama ihtimali yükselir ve sonuçları hasta için yüz güldürücü olmaktan çıkar.

Miyomektomi için en uygun hastalar, rahim yüzeyine küçük bir sapla bağlı olan subseröz (dışa doğru büyüyen) miyomlardır. Bu tür miyomlar, karından yapılan klasik miyom ameliyatıyla adeta bir ağaçtan meyve toplar gibi, rahime fazla dokunulmadan kolayca alınabilirler. Rahimin iç yüzeyine doğru büyüyen saplı miyomlar da endoskopik (histeroskopik) miyomektomi ile alınabilirler. Ancak bunda, miyomların 2-3cm den daha küçük olması istenir. Büyük, sapsız ya da sayıca çok olan miyomlarda bu ameliyat da çok uygun değildir.

Miyomektomi ameliyatı için en zor miyom türü rahim içine gömülü (intramural) ve sayıca fazla olan miyomlardır. Bu tür miyomlarda, embolizasyon tedavisi birinci seçenek olmalıdır, miyomektomi uygun değildir. Çünkü miyomektomide, her bir miyom için ayrı bir kesi ve ameliyat gerekir ve bu tür hastalarda, miyomektomi ameliyatı daha uzun sürer, kan kaybı daha fazla olur ve ameliyattan sonra ağrı ve diğer komplikasyonlara daha fazla rastlanır. Ameliyattan sonra hastanede kalış süresi histerektomiden bile fazla olabilir. Çok sayıda miyomu olan hastalarda, ameliyatla tüm miyomları temizlemek güçtür, ayrıca hangi miyomun hasta şikayetlerine yol açtığını saptamak da zorlaşır. Bu nedenle bu tür hastalarda, ameliyat başarıyla yapılsa bile hastaların yaklaşık %60 a varan kısmında hasta şikayetleri tekrarlar ve ikinci üçüncü miyomektomiler, bazen de histerektomi gerekebilir.

 Video: Embolizasyon ile cerrahi karşılaştırması, Prof Dr Saim Yılmaz 

bottom of page