top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Hekim ve ekibinin deneyimi, her tıbbi işlemde olduğu gibi embolizasyonda da önemlidir"

Embolizasyonda doktorun deneyimi fark yaratır mı?

 

Kesinlikle yaratır. Tıpta her tedavide olduğu gibi, miyom embolizasyonunda da hem işlemi yapan doktorun bilgi ve deneyimi, hem de hastayı takip eden kişilerin ilgisi ve deneyimi büyük önem taşımaktadır. Deneyimli bir ekip tarafından yapılan miyom embolizasyonunun aşağıdaki avantajları vardır.

1. Embolizasyon daha etkili olacaktır. Deneyimli bir hekim, embolizasyon sırasında rahim damarlarını daha kolay tesbit eder ve kateterle daha kolay giriş yapar. Embolizasyonun etkisini azaltabilecek spazm, diseksiyon gibi problemlerden sakınabilir ve bu problemleri çözebilir. Miyomlar, rahim dışı damarlar tarafından, örneğin yumurtalık damarlarından da besleniyorsa bunları tesbit edip tedavisini eksiksiz yapabilir. 

2. Embolizasyon hastaya özel yapılacaktır. Her hastanın embolizasyondan beklentisi farklıdır. Kimi hastada, şiddetli yakınmalar vardır, hamilelik beklentisi yoktur. Kimi hastada, şikayet azdır ancak mutlaka çocuk sahibi olmak istemektedir. Bazı hastalarda ise hem yakınma fazladır hem de hamilelik istenmektedir. Bu hasta gruplarında uygulanacak embolizasyon tekniği aynı değildir, hastanın beklentisine, miyomların büyüklüğü, sayısı ve yerleşimine göre değişecektir. Deneyimli doktor, her hastada maksimum fayda ve minimum risk sağlayacak şekilde işlem tekniğini ve kullanılacak malzemelerin şekil ve miktarını ayarlayacaktır.

3. İşlem daha kısa sürer. Deneyimli bir ekip tarafından yapılırsa, embolizasyon genellikle en geç bir saat içinde tamamlanır. Hasta bu süre içinde rahat bir şekilde doktoruyla konuşabilir ya da uyuyabilir.

4. Çok daha az ağrı duyarsınız. Doktor ve ekibin deneyimi hastanın duyacağı ağrıyı büyük ölçüde belirleyicidir. Hastaya işlem öncesi uygun ilaçların verilmesi, işlem sırasında hipogastrik sinir blokajı yapılması, embolizasyondan sonra da ilaçların uygun aralıklarla yeterli dozda yapılmasıyla hastanın duyacağı ağrıyı %80-90 oranında azaltabiliriz.

5. Daha az radyasyon alırsınız. Embolizasyon, röntgen ışını kullanan floroskopi cihazlarında yapılır ve az miktarda radyasyon alırsınız. Alınan radyasyon dozu direkt olarak hekime bağlıdır; deneyimli hekim embolizasyon sırasında floroskopiyi çok az kullanır. Miyom hastalarının çoğu üreme çağında olduklarından ve röntgen ışını rahim-yumurtalık bölgesine alındığından, radyasyon dozunun minimumda tutulması oldukça önemlidir.

ADENOMİYOZİS
TANI YÖNTEMLERİ
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
DİĞERLERİ
bottom of page