top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Çok sayıda miyomu olan hastalarda ideal tedavi yöntemi embolizasyondur"

Çok sayıda miyomu olanlarda embolizasyon uygun mu?

Bir hastada çok sayıda miyom varsa ideal tedavi miyomektomi değil embolizasyondur. Çünkü embolizasyon tek bir işlemle bütün miyomları tedavi edebilir, miyom sayısı çok önemli değildir. Oysa, miyomektomide her bir miyom için ayrı bir kesi ve dikiş gerekir. Alınan miyom sayısı arttıkça hem ameliyat uzar, kan kaybı artar hem de enfeksiyon, deformasyon ve yapışıklık gibi riskler yükselir. Birçok hastada da miyomların tamamını almak mümkün olmaz ve alınamayan miyomlar kısa sürede büyüyerek yeniden sıkıntı yaratırlar. Bunun sonucunda miyomektomiyi bazen defalarca tekrarlamak ya da rahimin tamamını almak gerekebilir.

Birçok durumda ise, hastada çok sayıda miyom vardır, ancak hasta ve hekimi bunun farkında değildir. Çünkü hasta sadece ultrason ile değerlendirilmiş, MR yapılmamıştır. Böyle hastalarda, ultrasonda sadece 1-2 miyom görüldüğünden kadın doğum hekimi, kolayca miyomektomi yapacağını düşünür. Ancak operasyon sırasında rahimdeki miyom sayısının çok daha fazla olduğunu görür, fakat artık hasta açıldığından sadece alınması kolay olan miyomları alır ve ameliyatı bitirir. Bu tür hastalarda geride kalan miyomlar kısa sürede büyüyebilir ve yeniden tedavi gerektirebilirler. Oysa bu hastalarda ultrason yanında MR da çektirilse, miyomların çok sayıda olduğu ameliyattan önce anlaşılacak ve hasta gereksiz bir ameliyattan kurtulacak ve embolizasyon ile kolayca tedavi olabilecektir. Bu nedenle, tedavi öncesi tüm hastalarda MR filmi çektirilmeli ve miyom embolizasyonu yapan deneyimli bir girişimsel radyoloğun fikri alınmalıdır.

Video: Miyom embolizasyonu ve miyomektomi, Prof Dr Saim Yılmaz

EMBOLİZASYONDAN ÖNCE VE SONRA MİYOMLARIN GÖRÜNÜMÜ.
bottom of page