top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Miyom ve adenomiyozisde, tedavi yöntemi MR bulgularına göre belirlenmelidir"

Miyom ve adenomiyozisde Emar (MR) görüntülemenin değeri

 

MR, rahim miyomları ve adenomiyozisin görüntülenmesinde en değerli tanı yöntemidir. Tıpkı ultrason gibi radyasyon içermez, hamilelere ve çocuklara zararsızdır. Daha önce de belirtildiği gibi, miyom ya da adenomiyozis olduğu düşünülen ve tedavi planlanan her hastada, mutlaka MR çekilmelidir, çünkü:

  1. MR, miyomların sayısını en doğru gösteren yöntemdir. Ultrasonda bir ya da birkaç miyomu olduğu sanılan birçok hastada, MR ile miyomların aslında çok daha fazla olduğu görülebilir ve bu da hastada uygulanması planlanan tedaviyi değiştirebilir.

  2. Miyom boyutları MR da ultrasona göre daha doğru ve objektif olarak ölçülebilir. Bu da hasta ile ilgili tedavi kararının daha sağlıklı olmasını sağlar.

  3. Miyomların yerleşimi (submuköz, intramural, subseröz), saplı olup olmadığı ve saplarının genişliği MR da ultrasona göre çok daha doğru olarak gösterilebilir. Bu veriler birçok hastada tedavi kararının değişmesine yol açabilir.

  4. MR, miyomlarla karışabilen başka hastalıkları da en iyi görüntüleyen yöntemdir. Örneğin, adenomiyozis ultrasonda miyomla sık olarak karıştırılır, oysa MR da tipik bulgularıyla daha kolay ayırt edilir. Miyom hastalarında nadiren de olsa görülebilen rahim kanseri de MR da daha iyi anlaşılır. 

  5. Ultrason, miyomların canlılık derecesini göstermede yeterli değildir. MR ise miyomların canlı, dejenere (kısmen canlı) ya da tamamen ölü olup olmadığını çok net olarak gösterebilir. Bunun için MR tetkikinin kontrastlı (kol damarından ilaç verilerek) yapılması gerekir. MR ın bu özelliği, embolizasyondan sonra tedavi sonuçlarını değerlendirmede son derece yararlıdır. Kontrastlı MR da, embolizasyondan önce canlı miyomlar ilaç tuttuklarından rahim dokusuyla benzer şekilde gri/beyaz renkte görülürler. Embolizasyondan sonra ise, bu miyomlar küçülür ve artık ilaç tutamadıkları için siyah olarak görülürler. Böylece, embolizasyondan sonra MR kontrolü yapılarak rahimdeki miyomların tamamen öldüğü anlaşılabilir.

Bu nedenlerden dolayı, miyom hastalarında sadece ultrason ile yetinilmemelidir. Tedavi düşünülen her miyom hastasına mutlaka MR çekilmeli ve tedavi kararı MR bulguları da dikkate alınarak verilmelidir. 

İlgili video açıklaması için tıklayınız, Prof Dr Saim Yılmaz

Miyom ve adenomiyozisde çekilmesi gereken MR incelemesinin ismi "kontrastlı pelvik MR" filmidir. Bu film, tercihan güçlü bir MR cihazıyla damardan ilaç verilerek çekilmelidir. Açık MR lar genellikle yeterince güçlü değildir, bu nedenle tercih edilmez, ancak kapalı MR a giremeyen hastalarda ikinci tercih olarak seçilebilir. Kontrastlı pelvik MR da ortalama 8-10 farklı çekim (sekans) yapılır. Bunların içinde en yararlı olanlar T2 ağırlıklı ve kontrastlı (ilaçlı) axial, koronal ve sagital sekanslardır. 

Subseröz miyomun MR görünümü
bottom of page