top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Miyom kanser değildir, ayrıca kansere dönüşen bir hastalık da değildir"

Miyomlar kanserleşir mi?

 

Rahimde iki tür kanser görülebilir. Klasik rahim kanseri (endometrium kanseri), rahimin iç yüzeyindeki adet kanamasına neden olan ve endometrium adı verilen tabakadan kaynaklanır. Endometrium kanseri, rahimde en sık görülen kanser türüdür (rahim kanserlerinin yaklaşık %95 ini oluşturur) ve genellikle menapoza yakın ya da menapoza girmiş kadınlarda rastlanır. Klasik belirtisi, adet arasında kanama ya da menapoza girdikten sonra yeniden kanama oluşmasıdır. Bu belirtiler, hasta için dikkat çekici olduğundan doktora erken gidilir ve endometrium biyopsisi denilen bir çeşit kürtaj işlemiyle erkenden ve kolayca tanı konur. Hastaların çoğu da, rahim ameliyatıyla sağlıklarına kavuşabilirler. 

Rahimde görülen ikinci kanser türü ise sarkomlardır. Sarkomlar rahimdeki kas dokusu ve bağ dokusu hücrelerinden kaynaklanırlar. Rahim kanserlerinin sadece %5 ini oluştururlar. Endometrium kanserinin aksine, genç kadınlarda da görülebilirler ve tipik belirti vermezler. Tanıda en yararlı görüntüleme yöntemi MR dır, fakat kesin tanı için mutlaka biyopsi gerekir. Sarkomlar rahimin kas tabakasında yerleştiklerinden endometrial biyopsi tanıda yetersizdir, ideal yöntem ultrason rehberliğinde trukat iğne biyopsisidir. 

 

Miyomların her iki kanser türüyle de direkt bir ilgisi yoktur. Endometrium kanseri zaten miyomlardan bağımsız olarak endometriumdan kaynaklanır. Rahim kas dokusundan kaynaklanan sarkomların da mevcut miyomlardan değil, rahim dokusundaki normal kas hücrelerinden köken aldığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, miyomu olan bir hastada, sarkom veya rahimde oluşan diğer kanser türlerinin görülme riski miyomu olmayanlarla aynıdır.

bottom of page