top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Embolizasyon, adenomiyozis tedavisinde 2011 yılından beri yaygın olarak kullanılmaktadır"

Adenomiyozisde embolizasyon etkili mi?

Embolizasyon, adenomiyozis hastalarında da çok etkili bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemin, miyomlar yanında adenomiyozisi de tedavi edebildiği tesadüfen anlaşılmıştır. İlk kez 2001 yılında yayınlanan bir çalışmada, miyom + adenomiyozis birlikte olan 9 hastada, embolizasyondan sonra miyomların öldüğü, ama aynı zamanda adenomiyozis alanlarının da küçüldüğü ve adenomiyozisin nden olduğu kanama ve şiddetli ağrı gibi şikayetlerin ortadan kalktığı tesbit edilmiştir. Daha sonra, sadece adenomiyozisi olan hastalarda da embolizasyon yapılmış ve aynı şekilde, adenomiyozis alanlarının ve rahim boyutlarının küçüldüğü, adenomiyozis şikayetlerinin de çok azaldığı veya tamamen kaybolduğu görülmüştür.

Bu tarihten sonra, adenomiyozis hastalarında embolizasyon tedavisi gittikçe artan oranda kullanılmıştır. Binlerce hastada yapılan çalışmalarda, embolizasyon tedavisiyle adenomiyozis şikayetlerinin %80-90 hastada azaldığı ya da kaybolduğu gözlenmiş ve bu durumun 5 yıla kadar olan takiplerde devam ettiği anlaşılmıştır. 

Embolizasyon işlemi

Adenomiyozis embolizasyonu, miyom için yapılan embolizasyon işlemiyle aynıdır. Bunun için, hastaya ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaçlar verildikten sonra, kasıktan bir iğne yapılarak o bölge uyuşturulur. Daha sonra, kasık atardamarına girilir ve çok ince bir borucuk (kateter) rahimi besleyen atardamarlara ilerletilir. Gerekli anjio çekimleri yapıldıktan sonra, bu borucuktan rahim ve adenomiyozis damarlarını tıkayan küçük tanecikler verilir. Yaklaşık bir saat kadar süren bu işlemden sonra, kontrol çekimleri yapılır ve kasıktaki kateter dışarı alınır. Kanamayı engellemek için, kasık atardamarına 15 dakika kadar elle basılır ve bandaj uygulanır. Embolizasyon işlemi sırasında, rahimde adenomiyozis yanında miyom da varsa miyomlar da ölecektir ve işlem her iki hastalığı da tedavi etmiş olacaktır.

Embolizasyonun hem miyoma hem de adenomiyozise etkili olması önemli bir avantajdır, çünkü bu iki hastalık birbiriyle karışabilir ve birçok hastada da birlikte bulunabilir. Özellikle fokal adenomiyozis, ultrason ve hatta MR da miyomla karıştırılabilir. Embolizasyondan sonra çekilen MR filminde ise bu iki hastalığı birbirinden ayırmak genellikle mümkündür; miyomlar embolizasyondan sonra hem küçülürler hem de siyahlaşırlar. Fokal adenomiyozis alanları ise siyahlaşmazlar, sadece küçülürler. Ancak hastada adenomiyozis şikayetleri kaybolur.

Video: Adenomiyozis tedavisinde embolizasyon, Prof Dr Saim Yılmaz

Miyom embolizasyonunun aşamaları
bottom of page