top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Miyom ve adenomiyozis ayırımında en değerli yöntem emar (MR) görüntülemedir"

Adenomiyozis miyomla karışır mı?

 

Evet, çok sık karışabilir. Bunun nedeni, her iki hastalıkta da adet kanamasında artma gibi ortak belirtilerin görünmesi ve görüntüleme yöntemlerinin özellikle de ultrasonun bu ayırımın yapılmasında yetersiz olmasıdır. Klinik olarak her iki hastalığı ayıran en önemli özellik, adenomiyozisde menstürasyon ağrılarının çok daha ön planda olmasıdır. Ağrı, birçok miyom hastasında yoktur ya da hafiftir. Ancak miyom ile adenomiyozisin aynı hastada olduğu durumlarda bu ayırımı yapmak kolay değildir. 

Miyom ve adenomiyozis görüntüleme yöntemleriyle de bazen birbirinden ayrılamayabilir. Özellikle fokal adenomiyozis ve miyomu ultrasonografi ile ayırabilmek kolay değildir. Bu ayırım MR da daha kolaydır, ancak bazen MR da da kesin ayırım mümkün olmayabilir. Embolizasyondan sonra çekilen MR filmlerinde ise miyom ve fokal adenomiyozis retrospektif olarak birbirinden ayrılabilir; miyomlar embolizasyondan sonra, ilaçlı MR filminde boyutları eskiye göre küçülmüş siyah adacıklar şeklinde görünürken fokal adenomiyozis de siyahlaşma olmaz sadece boyutlarda azalma görülür.

15 Emar'da miyom ve adenomiyozis.jpg
bottom of page