top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Dışa doğru büyüyen saplı  miyomlarda ideal tedavi miyomektomi ameliyatıdır"

Miyomektomi ameliyatı

 

Genel anestezi altında rahimdeki miyomların ameliyatla teker teker dışarı alınması işlemidir. Bu şekilde, rahim alınmadan miyomların tedavisi sağlanabilir ve özellikle genç kadınlarda doğurganlık potansiyeli korunabilir. Miyomektomi, genellikle karından açık cerrahi şeklinde yapılır, ancak laparoskopik ya da histeroskopik (vajinadan) olarak da uygulanabilir. Rahim içine sarkan küçük miyomlarla rahim dış yüzeyine yapışık saplı miyomlarda, miyomektomi ideal tedavi yöntemidir. Ancak, rahim içine gömülü (intramural) miyomlarla çok sayıda ve büyük miyomlarda ameliyat güçleşir, riskler artar, ameliyat sırasında rahimi almak gerekebilir ve ameliyat başarılı olsa bile miyomun tekrarlama ihtimali yükselir.

Özellikle rahimde çok sayıda miyomu olan hastalarda, miyomektomi ameliyatı uygun bir yöntem değildir, çünkü operasyon daha uzun sürer, kan kaybı daha fazla olur ve ameliyattan sonra ağrı ve diğer komplikasyonlara daha fazla rastlanır. Ameliyattan sonra hastanede kalış süresi histerektomiden bile fazla olabilir. Çok sayıda miyomu olan hastalarda, ameliyatla tüm miyomları temizlemek genellikle mümkün değildir ayrıca hangi miyomun hasta şikayetlerine yol açtığını saptamak da zorlaşır. Bu nedenle bu tür hastalarda, ameliyat başarıyla yapılsa bile hastaların yaklaşık %60 ında hasta şikayetleri tekrarlar ve ameliyatın tekrarlanması gerekir. Bu hastalarda defalarca miyomektomi yapılır ya da sonunda rahim tamamen alınır (histerektomi). Oysa bu tür hastalarda, MR filmiyle miyomların çok sayıda olduğu görülse, hastaya ilk baştan embolizasyon uygulanabilir ve miyomlar tek seansta kalıcı olarak tedavi edilebilirler. Embolizasyon tedavisini uyguladığımız yaklaşık 20 yıl içinde bu hatanın sık olarak yapıldığını gördüğümüzü, çok sayıda miyomu olan hastalarda defalarca (bazen 6-7 kez) miyomektomi yapıldığını ve her seferinde miyomların tekrarladığını üzülerek söylemeliyiz. Bu olayın belki tek sevindirici tarafı, bu tür hastaların kaç kez miyomektomi geçirmiş olursa olsun embolizasyon tedavisine uygun olmaları ve hastaların embolizasyon işlemiyle kalan miyomlardan tek seferde kalıcı olarak kurtulabilmeleridir.  

Sonuç olarak, miyomektomi küçük submüköz ve büyüklüğü ve sayısı ne olursa olsun saplı subseröz miyomlarda iyi bir tedavi yöntemidir. Ancak, diğer miyom türlerinde, özellikle çok sayıda intramural ve sapsız subseröz miyomlarla, büyük submüköz miyomlarda tercih edilmemelidir. Bu tür miyomlarda embolizasyon daha uygundur. Hangi hastanın miyomektomiye hangisinin embolizasyona uygun olup olmadığını anlamak için tedavi düşünülen tüm miyom hastalarında MR filmi çekilmelidir.  

İlgili video açıklaması için tıklayınız, Prof Dr Saim Yılmaz

Miyomektomi
bottom of page