Prof Dr Saim Yılmaz

"Miyom embolizasyonunda, hasta memnuniyeti %90 ların üzerindedir"

1/10