Prof Dr Saim Yılmaz

"Miyom embolizasyonundan sonra kontrol MR filmi ile yapılmalıdır"

1/21