top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Ultrason, miyom sayısını olduğundan daha az gösterebilir"

Miyomda ve adenomiyozisde ultrasonografi

 

Ultrasonografi, günümüzde yaygın olarak kullanılan ucuz, pratik ve zararsız bir tanı yöntemidir ve rahim- yumurtalık hastalıklarının değerlendirilmesinde ilk uygulanması gereken modalitedir. Bu olumlu özelliklerine rağmen, ultrasonun miyom ve adenomiyozis hastalarının incelenmesinde, özellikle tedavi düşünülen hastalarda yetersiz olabileceği unutulmamalıdır.

 

Rahim miyomları genellikle, yarattıkları şikayet nedeniyle ya da rutin bir inceleme sırasında yapılan ultrasonografide kadın doğum doktoru tarafından saptanırlar. Bu aşamada, hastanın şikayetlerine, yaşına ve miyomun ultrasondaki sayı ve büyüklüğüne göre hastaya ya takip, ya da ameliyat (histerektomi ya da miyomektomi) önerilir. Ancak bu, hastaya uygulanacak en iyi tedavinin belirlenebilmesi açısından yetersiz ve yanlış bir yaklaşımdır, çünkü:

1. Ultrason, birçok hastada miyomların sayısını gerçekte olduğundan daha az gösterir. Örneğin kadın doğum hekimi ultrasonda bir tane gördüğü miyomu miyomektomi ameliyatıyla kolayca alabileceğini düşünebilir. Oysa bu hastada ultrasonda görünmeyen başka miyomlar da olabilir ve miyomektomi ile alınmayan bu miyomlar kısa sürede tekrarlama yapabilirler. Bu nedenle, sadece ultrasona dayanarak miyomektomi kararı verilmemelidir, mutlaka ilave olarak MR filmi çekilmelidir.

2.Adenomiyozis de ultrasonla çok iyi görülebilen bir hastalık değildir. Özellikle fokal adenomiyozis, ultrasonda bir kitle gibi görüldüğünden sıklıkla miyomla karışır ve yanlışlıkla miyom olduğu düşünülerek ameliyat edilir. Ancak, adenomiyozis çevre dokuya nüfuz eden bir patoloji olduğundan miyom gibi tamamen çıkarılamaz, bu nedenle hastalar gereksiz yere ameliyat olmuş olurlar. Oysa, bu hastalarda sadece ultrasonla yetinilmeyip MR da çektirilse, birçok hastada miyom zannedilen dokunun aslında adenomiyozis olduğu anlaşılabilir.

 

3. Miyom olduğu düşünülen hastaların bir kısmında, rahim kanseri (endometrium kanseri ya da sarkom) olaya eşlik edebilir. Bu hastalıkların ayırımında ultrason yeterli değildir, MR görüntüleme daha üstündür. Miyom embolizasyonu için bize başvuran hastaların çok küçük de olsa bir kısmında MR görüntülerine dayanarak kanserden şüphelendiğimizi ve bu hastaların yapılan biyopsi sonucu kanser tanısı aldığını belirtmek isteriz.

Ultrasonda miyom görünümü
bottom of page