top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Dışa büyüyen saplı miyomlar hariç tüm miyom türleri 

embolizasyona uygundur "

Miyom hastalarının çoğunda, embolizasyon neden ideal tedavi yöntemidir?

 

Çünkü:

1. Embolizasyon, rahim ve yumurtalıkları koruyan, sadece miyomları öldüren bir tedavi yöntemidir. Oysa, histerektomide rahiminizi kaybedersiniz, miyomektomide ise rahimi kaybetme riski az ya da çok her zaman mevcuttur.

2. Embolizasyon, rahimdeki miyomların sayısından bağımsız olarak tek seferde uygulanır ve tek bir tedaviyle rahimdeki tüm miyomları öldürme potansiyeli vardır. Miyomektomide ise, her bir miyom kesilerek ayrı ayrı ameliyat edilmelidir. Bu nedenle, birden fazla miyomu olanlarda mutlaka embolizasyon düşünülmelidir. 

3. Çok sayıda miyomu olanlarda, miyomektomi ile bazı miyomlar alınamayabilir ve bu miyomlar zamanla büyüyerek tekrarlama yapabilir. Embolizasyon ise, rahimdeki tüm miyomları, hatta ultrason ve MR da görülmeyen miyomları bile öldürebilir. Bu nedenle embolizasyondan sonra miyomların tekrarlama ihtimali çok daha düşüktür. Bir çalışmada, çok sayıda miyomu olanlarda tekrarlama oranı miyomektomiden sonra %60, embolizasyondan sonra ise %8 olarak bulunmuştur.

4. Embolizasyondan sonra hamilelik mümkündür. İlk yıllarda, embolizasyon tedavisinin hamilelik isteyen kadınlara uygun olmadığına dair bir varsayım mevcuttu. Oysa, embolizasyondan sonra sağlıklı doğum yapan binlerce kadın vardır ve bizim hastalarımızdan da çocuk sahibi olan hatta ikiz doğum yapan çok sayıda kadın vardır. Son yapılan bir çalışmada, miyom embolizasyonundan sonra hamilelik isteyen kadınların yarısından fazlasının normal yolla, önemli bir kısmının da yardımcı metodlarla hamile kalabildiği ve sağlıklı doğum yaptığı gösterilmiştir.

5. Embolizasyon ameliyatsızdır, dolayısıyla cerrahi operasyondaki riskler yoktur ya da daha düşüktür, ayrıca karında kozmetik görünümü bozan bir cerrahi kesi izi olmaz. Hasta genel anestezi almaz ve 2 gün hastanede kaldıktan sonra normal yaşamına dönebilir. Miyomektomi ve histerektomide ise normal yaşama dönüş süresi 4-6 haftayı bulabilir.

Video: Miyomda embolizasyonu tercih etmek için 5 neden, Prof Dr Saim Yılmaz

bottom of page