top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Bazı miyom türleri perkütan ablasyon yöntemiyle tedavi edilebilir"

Miyom tedavisinde perkütan ablasyon

 

Perkütan ablasyon, özel iğneler yerleştirilerek vücudumuzdaki hastalıklı doku ya da tümörlerin tahrip edilmesi anlamına gelir. Başta kanser, iyi huylu tümörler ve çeşitli nedenlere bağlı ağrı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bu yöntem, bazı rahim miyomlarının tedavisinde de başarıyla uygulanmıştır. Miyomda perkütan ablasyon tedavisi, ultrason rehberliğinde ve lokal anestezi altında yapılan bir işlemdir. Ablasyon için önce hastanın cildi dezenfekte edilir ve lokal anestezi ile uyuşturulur. Daha sonra, ultrason rehberliğinde özel iğneler miyom dokusunun içerisine uygun şekilde yerleştirilir ve ablasyon işlemi başlatılır. 

 

Perkütan ablasyon için en çok kullanılan yöntemler radyofrekans, mikrodalga ve kriyoablasyondur. Radyofrekans ve mikrodalga ısıtarak, kriyoablasyon ise dondurarak miyom dokusunu tahrip ederler. Literatürde, miyom tedavisinde her üç yöntemin de kullanımıyla ilgili çalışmalar vardır. Perkütan ablasyonun avantajları, lokal anestezi altında yapılabilmesi, ameliyat yada anjiyo işlemi gerektirmemesi ve hastanın hastanede kalmadan evine dönebilmesidir. Ancak, ablasyon sırasında iğnenin ciltten ya da vajinadan girilerek miyomun orta kısmına yerleştirilebilmesi gerekir. Bunun için, tıpkı Hayfu'da olduğu gibi, miyomun ultrasonda rahatça görülebilmesi, yüzeyel yerleşimli olması ve sayıca az olması gerekir. Ayrıca 5 cm den büyük tümörlerde yeterince etkili olmadığı, rahimin iç yüzüne (endometrium) yakın tümörlerde ise riskli olabileceği düşünülmektedir.

Video: Miyomda perkütan ablasyon ve diğer seçenekler, Prof Dr Saim Yılmaz

MİYOMDA PERKÜTAN ABLASYON
MİYOMDA PERKÜTAN ABLASYON YÖNTEMİ
bottom of page