top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Miyom hastalarında, ilaç tedavisi kalıcı bir yarar sağlamamaktadır"

Miyom da ilaç tedavisi yararlı olabilir mi?

 

Miyomlarda ilaç tedavisinin etkinliği sınırlıdır ve genellikle geçicidir. Şikayetleri hafif olanlarda ağrı kesiciler, demir preperatları ve düşük doz doğum kontrol hapları kullanılabilir. Bunların dışında GnRH agonistleri denen ve menapoz yaratarak miyomları küçülten ilaçlar da vardır. Bunlar, daha çok şikayetlerde kısa süreli azalma sağlamak ve miyomektomiden önce miyomları küçültmek için verilir. Ancak bu ilaçlar mutlaka bir kadın doğum hekimi kontrolünde kullanılmalıdır, çünkü başta kemik erimesi ve kalıcı menapoza yol açma gibi önemli yan etkileri olabilir. 

Sonuç olarak, miyomda cerrahi operasyon ya da embolizasyonun yerini tutabilecek bir ilaç tedavisi mevcut değildir. 

bottom of page