top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Embolizasyon sonrası ağrı bazı teknikler kullanılarak çok azaltılabilir"

MİYOM EMBOLİZASYONUNDA SÜPERİOR HİPOGASTRİK GANGLİON BLOKAJI

Embolizasyonda ağrı olur mu?

 

Ağrı, miyom embolizasyonundan sonra hastaların en çok yakındığı konudur. Rahim embolizasyonundan sonra ağrı olması normaldir ve miyomların kansız kalıp ölmesi sonucu oluşur. Ağrı birçok faktöre bağlı olarak az ya da fazla hissedilebilir. Bazı hastalar, ağrıyı diğerlerine göre daha az bazıları ise daha fazla hissedebilirler. Embolizasyon, adet kanamasından hemen önce yapılırsa hastalar genellikle daha fazla ağrı hisseder, bu nedenle işlemin adetten sonraki haftalarda yapılması daha uygun olur. Deneyimimize göre, yaşı genç olan hastalar orta yaşlılara göre, tek miyomu olanlar çok sayıda miyomu olanlara göre ve miyom hastaları adenomiyozis hastalarına göre embolizasyon sonrası daha fazla ağrı hissetmektedirler. 

Uygulamayı yapan hekimin ve hastayı izleyen ekibin tecrübesi de ağrıyı direkt olarak etkiler. Embolizasyon sonrası narkotik özellikli güçlü ağrı kesiciler kullanılmalıdır. Ancak, özellikle embolizasyonun yapılmadığı ya da az yapıldığı hastanelerde, doktorlar da hemşireler de bu tür ilaçları kullanmaktan çekinirler ve bu da hastanın gereksiz yere ağrı çekmesine neden olabilir. Embolizasyondan sonra hasta ağrı hissediyorsa, güçlü ağrı kesicilerin yeterli dozda verilmesi çok önemlidir.

Embolizasyondan sonra ağrı genellikle ilk gün en fazla hissedilir, sonraki günlerde gittikçe azalır. Embolizasyon sırasında karından ince bir iğneyle yapılan bir sinir blokajıyla (süperior hipogastrik sinir blokajı) birinci gün hissedilen ağrının %80-90 oranında azaltılması mümkündür. Ekibimiz, yıllardır yaptığı bu uygulamada bazı yenilikler yaparak ağrı kesici özelliğin sonraki günlerde de sürmesini sağlamıştır. Bu sayede, hastalarımızın embolizasyon işleminden sonra çok daha az ağrı hissettiğini söylememiz mümkündür. 

Video: A dan Z ye miyom embolizasyonu, Prof Dr Saim Yılmaz

bottom of page