top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Miyom hastalarında, embolizasyondan sonra hamilelik mümkündür"

Embolizasyondan sonra hamilelik

Embolizasyonun ilk uygulandığı yıllarda, embolizasyonun gebeliğe engel olacağı ve hamilelik isteyen kadınlarda uygun olmadığına dair yaygın bir ön yargı mevcuttu. Günümüzde de, kadın doğum hekimi meslekdaşlarımızın bir kısmının dile getirdiği bu söylemin aksine,  dünyada embolizasyondan sonra hamile kalan ve tamamen normal doğum yapan on binlerce kadın mevcuttur. Bizim hastalarımızdan da, embolizasyon sonrası sağlıklı doğum yapan birçok hasta olduğu gibi, ikiz doğum yapanlar bile mevcuttur. Dolayısıyla, embolizasyon tedavisinin genel olarak hamile kalmaya ve sağlıklı doğum yapmaya bir engel oluşturmadığına inanılmaktadır.

 

Ancak embolizasyon işlemi sırasında, teorik olarak çok az da olsa yumurtalıklara ve rahime hasar verme riski mevcuttur. Bu risk, özellikle çok küçük çaplı tıkayıcı tanecikler kullanılması ve agresif bir embolizasyon yapılması durumunda geçerlidir. Ancak, embolizasyon sırasında orta-büyük boy tanecikler kullanılırsa ve embolizasyon rahimin ana damarları tıkanmaya başladığında sonlandırılırsa bu risk minimaldir. Miyom tedavisi sırasında rahime zarar verme riski diğer tedavi yöntemlerinde de mevcuttur; miyomektomi sırasında kullanılan dikişler enfeksiyon, yapışıklık ve rahimde deformasyona neden olabilir, kanama durdurulamazsa acil histerektomi gerekebilir. Hayfu ve perkütan ablasyonda miyom yakılırken uygulanan ısı çevre dokulara ve rahmin iç yüzüne de zarar verebilir. Sonuç olarak miyomda uygulanan her tedavi olumlu etkileri yanında hastanın sonradan hamile kalma olasılığını etkileyebilir. Bu konuyla ilgili tedavi yöntemlerini kıyaslayan çalışmalar azdır. Son yapılan bir çalışmada, hamilelik isteyen miyom hastalarında, miyomektomi ameliyatı ve embolizasyon sonrası hamile kalma oranları aynı bulunmuştur (Pisco ve ark, Fertil Steril 2010). Bir başka çalışmada da, embolizasyondan sonra gebelik isteyen hastaların yaklaşık yarısının normal yolla hamile kaldığı ve doğum yaptığı, bir kısmının da yardımcı tekniklerle bunu gerçekleştirdiği gösterilmiştir. 

Sonuç olarak, embolizasyondan sonra hamilelik mümkündür, ancak hamilelik isteyen kadınlara özel bir teknikle daha az agresif bir embolizasyon yapılmalıdır.

Video: Miyom embolizasyonundan sonra hamilelik, Prof Dr Saim Yılmaz

bottom of page