Miyom Oluşumunda Hangi Risk Faktörleri Etkilidir?

Yaş: Miyomlar en sık 30-40 yaşlarında görülür, menapozdan sonra azalırlar

Aile öyküsü: Ailesinde miyom olanlarda risk 2 kat fazladır.

Irk: Siyah ırkta beyazlara göre miyomlar daha sık görülür.

Obesite: Obezlerde miyom riski 2-3 kat artar.

Yeme alışkanlığı: Kırmızı et yiyenlerde vejeteryanlere göre risk daha fazladır.