Hangi Miyom Hastaları için İdeal Tedavi Embolizasyondur?

  • Miyomlara bağlı yakınmaları olan, hamileliği mutlak koşul olarak görmeyen ve saplı olmayan birden fazla miyomları olan hastalar.
  • Hamile kalmayı isteyen, ancak miyomektomiye uygun olmayan (daha önce miyomektomi olup düzelmeyen, çok sayıda miyomları olan, miyomektomide histerektomiye gitme ihtimali yüksek olan) olgular.
  • Kadın doğum hekimi tarafından miyom tedavisi için histerektomi önerilen hastalar.