Embolizasyonda Radyasyon Riski nedir?

Embolizasyon işlemi sırasında alınan radyasyon dozu minimaldir ve yaklaşık olarak bir kalın barsak röntgen filmi ya da 1-2 bilgisayarlı tomografi tetkikinde alınan doz kadardır.