Neden Tüm Miyom Hastalarına MR (Manyetik Rezonans) Yapılmalıdır

Neden Tüm Miyom Hastalarına MR (Manyetik Rezonans) Yapılmalıdır ?

Miyom hastalarında hangi tedavi yönteminin en uygun olduğuna mutlaka "Kontrastlı pelvik MR" görüntülerine göre karar vermek gerekir. Çünkü:

  1. MR, miyomların sayısını en doğru gösteren yöntemdir. Ultrasonda bir ya da birkaç miyomu olduğu sanılan birçok hastada, MR ile miyomların aslında çok daha fazla olduğu görülebilir ve bu da hastada uygulanması planlanan tedaviyi değiştirebilir.
  2. Miyom boyutları MR da ultrasona göre daha doğru ve objektif olarak ölçülebilir. Bu da hasta ile ilgili tedavi kararının daha sağlıklı olmasını sağlar.

  3. Miyomların yerleşimi (submuköz, intramural, subseröz), saplı olup olmadığı ve saplarının genişliği MR da ultrasona göre çok daha doğru olarak gösterilebilir. Bu veriler birçok hastada tedavi kararının değişmesine yol açabilir.

  4. MR ÖNCESİ VE SONRASIUltrason, miyomların canlılık derecesini göstermede yeterli değildir. MR ise miyomların canlı, dejenere (kısmen canlı) ya da tamamen ölü olup olmadığını çok net olarak gösterebilir. Bunun için MR tetkikinin kontrastlı (kol damarından ilaç verilerek) yapılması gerekir. MR ın bu özelliği, embolizasyondan sonra tedavi sonuçlarını değerlendirmede son derece yararlıdır. Kontrastlı MR da, embolizasyondan önce canlı miyomlar ilaç tuttuklarından rahim dokusuyla benzer şekilde gri/beyaz renkte görülürler. Embolizasyondan sonra ise, bu miyomlar küçülür ve artık ilaç tutamadıkları için siyah olarak görülürler. Böylece, embolizasyondan sonra MR kontrolü yapılarak rahimdeki miyomların tamamen öldüğü anlaşılabilir.

İlgili video açıklaması için tıklayınız, Prof Dr Saim Yılmaz